Afla toate noutatile!
Aboneaza-te la newsletter!

Adresa e-mail
dezabonare

CSR – incotro? De la sponsorizari la sustenabilitate, de la optiune la obligatie

22 Noiembrie 2017
    

În urmă cu o lună vă propuneam un scurt chestionar, în vederea determinării nivelului de cunoștințe și a necesarului de informații privind sustenabilitatea. În urma analizei răspunsurilor primite a rezultat, pe de o parte, o bună cunoaștere a conceptului la nivel teoretic și, pe de altă parte, nevoia dezvoltării de module de pregătire în privința aspectelor practice.

Primul subiect în care se impune dezvoltarea de competențe este chiar raportarea non-financiară. Nevoia de specialiști în acest domeniu este generată de Directiva 2014/95/UE, transpusă în legislația din România prin Ordinul Nr. 1938/2016 emis de Ministerul Finanțelor Publice pe 17 august 2016 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 680 din 2 septembrie 2016. Ordinul, în vigoare din data de 1 ianuarie 2017 – completat cu Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2017, ce conține Ghidul privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) – oferă societăților cu capital majoritar de stat, societăților financiar-bancare și celor listate la bursă, cu peste 500 de angajați, din România, informațiile despre cine, ce și cum trebuie să raporteze în anul 2018 performanța non-financiară aferentă anului 2017. Este vorba despre “obligația de a include în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită.”

Pe lângă entitățile descrise anterior, noile reglementări vizează indirect și companiile cu care acestea au relații comerciale, întrucât redactarea unei declarații nefinanciare complete presupune și culegerea de către organizația raportoare a datelor de la furnizori, subcontractori sau distribuitori. Astfel, chiar dacă nu intră sub incidența ordinului, aceste societăți vor fi nevoite să parcurgă, la rândul lor, un proces de raportare a performanței nefinanciare.

Din aceste motive, noul parteneriat dintre CODECS și The CSR Agency, prevede elemente practice de sustenabilitate și raportare, ce vor fi incluse în programul de pregătire a viitorilor manageri și lideri de afaceri.

Micul nostru studiu a relevat și alte nevoi de instruire extrem de interesante, precum:
• legătura dintre sustenabilitate și anti-corupție
• responsabilitatea sustenabilității în cadrul companiei – cui îi revine
• importanța implicării stakeholderilor în procesele de business
• diferențele și legăturile dintre responsabilitatea socială a companiei (CSR), sponsorizări și sustenabilitatea afacerii.

Toate acestea, și multe altele, se regăsesc deja în programele GRI Standards și CSR Trends, oferite de The CSR Agency pe 12-13 și respectiv 14 decembrie, și urmează a fi incluse treptat și în programa Diplomei Profesionale în Management de la CODECS.

Teodor Mitrana
Director
Divizia Training - The CSR Agency
Trainer Certificat Global Reporting Initiative