Afla toate noutatile!
Aboneaza-te la newsletter!

Adresa e-mail
dezabonare

Project Management Training


Cu o experienta de peste 15 ani in dezvoltarea competentelor de management de proiect, CODECS ofera un programe si traininguri de formare profesionala in acest domeniu. Programele educational CODECS dedicate managementului de proiect au un pronuntat caracter interactiv; se desfasoara ateliere de lucru si sunt analizate studii de caz din activitatea proprie, prin toate acestea urmarindu-se stimularea creativitatii cursantilor.

SCOP SI OBIECTIVE:


SCOPUL PRINCIPAL al PROGRAMULUI:

Dezvoltarea unei culturi organizationale orientata pe PROIECTE care sa creasca performanta manageriala a firmei si competitivitatea in piata.

Programul de training propus de compania noastra este proiectat pentru urmatoarele OBIECTIVE:
 1. Intelegerea rolului de MANAGER de PROIECT de catre grupul tinta in contextul unei culturi organizationale orientata catre MANAGEMENT de PROIECT.
 2. Insusirea celor mai moderne cunostinte, metode si instrumente pentru a obtine o mai buna performanta in managementul proiectelor.
 3. Integrarea departamentelor firmei in SERVICIILE complexe pe care aceasta le furnizeaza clientilor sai, intelegerea acestor servicii sub forma unui PROIECT.
 4. Formarea de abilitati pentru Managerii de Proiect si membrii echipelor de proiect;

Obiectivele specifice programului de training sunt:
 • Definirea notiunii de proiect in contextul organizational
 • Identificarea structurilor de organizare a proiectelor
 • Planificarea activitatilor si utilizarea eficienta a resurselor
 • Identificarea si evaluarea riscurilor in derularea proiectelor
 • Realizarea unei raportari eficiente in cadrul activitatii de proiect
 • Monitorizarea si controlul situatiei proiectului
 • Lucru in echipa in cadrul proiectelor


COMPORTAMENTE URMARITE:

 • Constientizarea importantei ROLULUI de MANAGER de PROIECT;
 • Formarea de aptitudini specifice si absolut necesare pentru lucrul in echipa;
 • Exersarea rolurilor din cadrul echipei (asumate si impuse);
 • Dezvoltarea relatiilor dintre membrii echipei si dintre echipe;
 • Comunicare in cadrul proiectelor;
 • Identificarea unor eventuale puncte nevralgice in modul de actionare a echipei, constientizarea acestora si intreprinderea de actiuni pentru inlaturarea acestor neajunsuri;
 • Dezvoltarea capacitatii de a aplica in propria practica diferite modele conceptuale privind managementul de proiect, constructia bugetelor, lucru in echipa, utilizarea tehnicilor si instrumenetelor specifice in domeniul managementului de proiect;
 • Intelegerea modului in care participantii pot contribui in urma acestui training la cresterea propriei performante in domeniul managementului de proiect.


REZULTATE:

Parcurgerea acestui program de instruire va permite participantilor ca, la sfarsitul lui, sa fie capabili sa:
 • Constientizeze propria implicare in cadrul unui proiect
 • Imbunatateasca managementul timpului propriu, al activitatilor si al oamenilor cu care colaboreaza
 • Analizeze situatia existenta, problemele
 • Specifice obiectivele, actiunile si rezultatele
 • Adopte cea mai buna abordare a colaborarii cu grupurile implicate
 • Identifice resursele disponibile
 • Prioritizeze activitatile curente
 • Structureze o echipa de proiect
 • Negocieze si comunice
 • Manifeste atitudini de leader
 • Identifice modalitatile de integrare rapida intr-o echipa de proiect
 • Analizeze riscurile proiectului si sa planifice actiunile de diminuare a efectelor acestora
 • Identifice drumul critic si sa urmareasca cu atentie executia activitatilor cuprinse in acesta
 • Monitorizeze si sa controleze derularea activitatilor si costurile unui proiect


STRUCTURA, CONTINUT SI DURATA:


Pe baza informatiilor furnizate si nevoilor dvs. specifice, programul propus va ofera:

Modulul I – Initierea proiectelor

 • Planificarea strategica. Obiective şi strategii
 • Studiul de fezabilitate.
 • Fezabilitatea financiara: metode de evaluare – PayBack, Net Present Value, Internal Rate of Return
 • Ciclul de viata al proiectelor; fazele proiectului
 • Constrangerile proiectelor
 • Factorii de succes ai proiectului
 • Carta proiectului (Project Charter)

Modulul II – Organizarea proiectelor

 • Structura de alocare a activitatilor (WBS- Work Breakdown Structure)
 • Intocmirea documentelor de definire a activitatii (SOW- Statement of Work)
 • Descompunerea pe componente a produsului (PBS-Product Breakdown Structure)
 • Estimarile costurilor si durata

Modulul III – Planificarea proiectelor

 • Identificarea principalelor activitati
 • Stabilirea resurselor necesare
 • Programarea activitatilor
  • Faze, etape de referinta
  • Tehnici de planificare
   • Diagrama Gantt
   • Tehnica retelelor: retele cu activitati pe sageti, retele cu activitati in noduri
  • Tehnici de reducere a duratei proiectului
 • Identificarea drumului critic prin metode grafice
 • Resursele si programarea lor
 • Planul de proiect: continut, realizare

Modulul IV – Managementul riscului

 • Managementul riscurilor in proiecte
  • Tehnici de identificare a riscurilor
  • Analiza calitativa si cantitativa a riscurilor
  • Scale de evaluare
  • Metode de evaluare: matricea Impact-Probabilitate
  • Strategii de management al riscului
  • Planul de management al riscurilor
  • Monitorizarea si controlul riscurilor

Modulul V – Managementul echipei de proiect si al comunicarii

 • Formarea echipei de proiect
 • Organizarea echipei - Structuri uzuale de echipe
 • Repartizarea sarcinilor: Matricea responsabilitatilor (RACI)
 • Conducerea echipei. Aptitudini interpersonale ale managerului de proiect:
  • Influentare,
  • Delegare.
  • Negociere.
  • Spirit de echipa.
 • Teoriile motivarii. Mentinerea motivarii echipei
 • Managementul comunicatiilor
 • "Actorii" – organizatiile si participantii: stakeholderi
 • Managementul in 4 directii
 • Planul de comunicare

Modulul VI – Executia proiectelor

 • Monitorizarea si controlul costurilor: metoda valorii dobandite (Earned Value)
  • abaterile de cost
  • indicele de performanta a costurilor
  • estimarea costurilor de finalizare
 • Monitorizarea si controlul timpului
  • Respectarea graficului de lucru
  • Actualizarea graficului
  • Urmarirea evenimentelor de referinta.
  • Calcularea abaterii.
  • Evitarea decalajelor
 • Rapoarte de progres
 • Bucla de control, sedinte de analiza a progresului, raportarea
 • Tinerea sub control a schimbarilor: managementul configuratiei
  • Diagrama de configuratie
  • Comitetul de control al schimbarilor
  • Sistemul de control al schimbarilor (Change Control System)
 • Auditul de proiect

Modulul VII – Inchiderea proiectelor

 • Inchiderea formala a proiectului – inchiderea administrativa
 • Viitorul personalului de proiect
 • Predarea si asigurarea mentenantei
 • Documentatia
 • Inchiderea contractului
 • Contabilitatea financiara
 • Analiza proiectului
 • Mentenanta rezultatelor proiectului
 • Raportul final: lectiile invatate (lessons learned)

Modulul VIII – Project management office (PMO)

 • Necesitatea PMO.
 • Rol PMO in organizatii.
 • Program – definire, caracteristici, exemple.
 • Portofolio – de la strategia organizatiei la implementarea proiectelor
 • Gestionarea Portofoliului de proiecte.

Modulul IX – Follow-up
Sesiunea de follow-up se va desfasura la un interval de 4-6 saptamani de la finalizarea cursului
 • Workshop de 1 zi pentru evaluarea practica a impactului si pentru ajustarea rezultatelor in urma celor constatate. Lucru pe datele furnizate de Planul de actiune; simulari si jocuri de rol.
 • Utilizarea Planului de actiune din suportul de curs al participantului – suport de lucru pentru urmarirea implementarii.


STRUCTURA UNEI ZILE DE TRAINING:


Sesiunea 1: 9.00 – 10.30
Pauza de cafea: 15'
Sesiunea 2: 10.45 – 12.15
Pauza de pranz: 1+1/2 h
Sesiunea 3: 13.45 – 15.15
Pauza de cafea: 15'
Sesiunea 4: 15.30 – 17.00

METODE DE FORMARE FOLOSITE:


INVATARE EXPERIENTIALA - Programul de training este unul orientat catre generarea de rezultate concrete in practica de zi cu zi a participantilor.

Programul de training este structurat astfel incat sa acopere 30-40% nivel informational si 60-70% nivel practic (studii de caz).

Asimilarea cunostintelor si dezvoltarea aptitudinilor vor fi asigurate prin:
 • Training interactiv fata-in-fata utilizand: exercitii, studii de caz, analiza propriei companii;
 • Structura modulara a cursului ce permite o monitorizare precisa a recapitularilor si fixarilor conceptuale – LEARNING POINTS.

Metodele de formare utilizate in training vor fi sustinute de sistemul de evaluare si monitorizare a performantei cursantilor – folosit inainte si dupa curs.


EVALUAREA CUNOSTINTELOR / ABILITATILOR. MONITORIZAREA PERFORMANTEI CURSANTILOR


Evaluarea cunoştinţelor/abilităţilor dobandite se compune din:
 • teste de verificarea cunostintelor pe parcursul trainingului
  • la sfarsitul fiecarui modul, cursantii vor sustine un test-grila pentru verificarea insusirii cunostintelor
 • evaluarea lucrarilor scrise
  • Pe parcursul programului cursantii vor avea de realizat 3 lucrari scrise, parcurgand ciclul de viata al unui proiect. Proiectele vor fi alese din activitatea curenta. Lucrarile vor fi evaluate de trainer care va oferi feedback scris
  • testarea finala a participantilor
  • la sfarsitul programului de instruire, participantii vor sustine un examen scris, cu durata de 2 ore.

 

METODE DE EVALUARE A CURSULUI


Evaluarea modului de desfasurare a cursului va avea ca surse:
 • Feedbackul acordat de cursanti la finalul programului – formular de feedback.
 • Datele rezultate din aplicarea Testelor de evaluare a cunostintelor.
 • Datele rezultate din observarea comportamentelor implicate in jocurile de rol si simulari – formular de feedback.
 • Raportul de training: feedbackul acordat de trainer la finalul programului. Trainerii vor elabora un raport in care vor prezenta desfasurarea cursului, concluziile si recomandarile rezultate in urma derularii programului.